Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Dao Thái Tojiro

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Dao Tojiro A1 3 lớp Santoku 170mm
 2. Tojuro Petty 130mm
 3. Dao Tojuro Chef 180mm
 4. Dao Tojiro Home Bread 220mm
 5. Dao Tojiro Home Uitlity 160mm
 6. Dao Tojiro Home Petty 135mm
 7. Dao Tojiro Pro Nickel Damascus Chef 180
 8. Dao Tojiro Pro Nickel Damascus Chef 210 (F-1032)
 9. Dao Tojiro Pro Nickel Damascus Santoku 170 (F-1036)
 10. Dao Tojiro Pro Nickel Damascus Petty 150 (F-1038)

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4