Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Dao thái khác

Dao chặt, dao chuyên dụng cho đầu bếp chuyên nghiệp

Sắp xếp tăng dần
  1. Dao Tojiro A1 3 lớp Santoku 170mm
  2. Dao Tojiro Home Uitlity 160mm
  3. Dao Tojiro Home Bread 220mm
  4. Dao Tojuro Chef 180mm
  5. Tojuro Petty 130mm
  6. Dao chặt Takayuki Sakai 180mm
  7. Dao chặt Takayuki Sakai 150mm
  8. Dao Tojiro A1 3 lớp Nakiri 165mm
  9. Dao Tojiro A1 3 lớp Petty 135mm
  10. Dao Tojiro Home Petty 135mm

Sắp xếp tăng dần