Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Flash Damascus

Sắp xếp tăng dần
  1. Dao Tojiro Flash Damascus Utility 150
  2. Dao Tojiro Flash Damascus Chef 180
  3. Dao Tojiro Flash Damascus Chef 160 (FF-CH160)
  4. Dao Tojiro Flash Damascus Chef 210 (FF-CH210)
  5. Dao Tojiro Flash Damascus Santoku 180mm
  6. Dao Tojiro Flash Damascus Boning 150mm
  7. Dao Tojiro Flash Damascus Peeling 70
  8. Dao Tojiro Flash Damascus Nakiri 180
  9. Dao Tojiro Flash Damascus Paring 100
  10. Dao Tojiro Flash Damascus Paring 90

Sắp xếp tăng dần