Brit Insurance Design Award

Giải Brit Insusrance Design Award được Bảo tàng viện thiết kế tại Lonlon phát hàng năm. Giải này phát cho những công việc/ sản phẩm/ thiết kế có tính cách đột phá, hấp dẫn và dẫn đầu từ nhiều lảnh vực trên khắp thế giới. 


Vào tháng 3 sẽ có cuộc triển lãm tại bảo tàng viện. Tại đây họ sẽ trưng bày khoảng 100 đề án đã được chọn lựa từ các sản phẩm/ thiết kế được đề cử. 
Các thiết kế được đề cử bao gồm 7 thể loại: Kiến trúc, thời trang, bàn ghế, đồ họa, giao tác, sản phẩm và vận chuyển. Người thắng trong từng thể loại sẽ được chọn bởi một ban hội thẩm quốc tế và người thắng nhất trong cả 7 thể loại sẽ được trao giải "Brit insurance Design of the Year"
Trước đây 25 năm Terence Conran thành lập Boilerhouse, là nguyên thủy của bảo tàng viện thiết kế, trong hầm của bảo tàng viện Victoria và Albert (V&A) tại London. Vào năm 1989 Boilerhouse phát triển mạnh và căn hầm của bảo tàng viện không đủ chỗ chứa khiến người ta phải đổi chỗ. Khi đổi địa điểm thì Boilerhouse trở thành bảo tang viện thiết kế ngày nay. 
Mục đích chính của bảo tàng viện là hội nhập các thiết kế vào môi trường văn hóa chung quanh và đồng thời với mục đích giải trí và thông tin. Hiện nay, bảo tàng viện thiết kế đã trở thành trung tâm cho các sự kiện thiết kế quốc tế và hàng năm có đến hơn 200.000 người đến tham quan 
http://www.designsoftheyear.com
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping