Mangos Ludia - Cutlery (Flatware)

HÀNG CÓ SẴN

Mangos dòng Ludia design gồm 19 món trên bàn ăn và phục vụ bàn ăn, thiết kế dày, cầm chắc tay. 

Code: 4940.0101 - Dao bàn ăn (TBK) Mangos Ludia
Code: 4940.0102 - Muỗng bàn ăn (TBS) Mangos Ludia
Code: 4940.0103 - Nĩa bàn ăn (TBF) Mangos Ludia
Code: 4940.0104 - Dao ăn bò (STK) Mangos Ludia
Code: 4940.0105 - Dao tráng miệng trung (DEK) Mangos Ludia
Code: 4940.0106 - Muỗng tráng miệng trung(DES) Mangos Ludia
Code: 4940.0107 - Nĩa tráng miệng trung (DEF) Mangos Ludia
Code: 4940.0108 - Muỗng café (C0S) Mangos Ludia
Code: 4940.0109 - Nĩa bánh (CAF) Mangos Ludia
Code:4940.0110 - Dao ăn cá (FFK) Mangos Ludia
Code:4940.0111 - Dao ăn bơ (BUK) Mangos Ludia
Code: 4940.0112 - Muỗng phục vụ (SVS) Mangos Ludia
Code: 4940.0113 - Nĩa phục vụ (SVF) Mangos Ludia
Code: 4940.0114 - Vá múc lẩu (GLL) Mangos Ludia
Code: 4940.0115 - Muỗng ăn súp (SUS) Mangos Ludia
Code: 4940.0116 - Muỗng salad (SSS) Mangos Ludia
Code: 4940.0117 - Xẻng bánh (CAS) Mangos Ludia
Code: 4940.0118 - Muỗng uống cafe Capo (CPC) Mangos Ludia
Code: 4940.0119 - Muỗng đá chanh (ITS) Mangos Ludia

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping