Interior innovation award

Từ năm 2004, hàng năm tại triển lãm bàn ghế quốc tế tại Köln (imm Cologne) người ta trao interior innovation award cho các công ty tham gia triển lãm có sản phẩm có tính đột phá cao. 
Các thành viên và các nhà tổ chức cuộc thi đua này đồng thời cũng là hội đồng thẩm định - là trung tâm thiết kế của Đức, trung tâm này cũng thường trao giải thiết kế của Cộng Hòa Liên Bang Đức. 
Giải được hội đồng thẩm định quốc tế chấm theo các tiêu chuẩn sau: 
Best Item, Best System, Best Detail, Materials innovation và classic innovation 
Giải này chỉ chú trọng đến các sản phẩm đã được tung ra thị trường hoặc các sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tại imm Cologne 

* incl. VAT, plus shipping