Peak 1966 10x

Dòng kính lúp 1961 có độ phóng đại 10X. Kính này được xài nhiều vị độ phóng đại cao, giá hợp lý. Kính có gắn thêm nguồn sáng để tiện dụng khi ánh sáng tự nhiên yếu. Trong môi trường đủ ánh sáng tự nhiên, kính không lệ thuộc vào nguồn ánh sáng nhân tạo

Phóng đại 10X

Kích cỡ 35x41x175 mm

Trọng lượng 81 gr

Pin  Um-2(1.5V) x 2

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping