Peak 1983 (Scale) 10x

Dòng kính 1983 có tròng kính chính xác, tiêu sắc  (4 thành phần, 2 nhóm), thước đo và vòng xoay fucus với độ phóng đại 10X. Sự mâu thuẫn giữa độ phóng đại cao, trường nhìn rộng đã được loại trừ đối với sản phẩm này, điều khiến sản phẩm thích hợp tốt cho các công việc kiểm tra chất lượng.
Phóng đại 10 x 
Chỉnh rõ mờ 
Thị trường (Field of view) 32 mm 
Khẩu độ 20mm
Thước đo 30 mm 
Mức chia 0,1 mm 
Lọai kính achromatic (không màu) 
Kích cỡ 46 x 44 mm
Trọng lượng 74 gr 
Bao gồm kính và thước cơ bản

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping