Peak 1993 10x

Kính có vòng hút (dán) dùng gắn lên máy camera khổ rộng để theo dõi quá trình chỉnh tỏ mờ khi chụp hình mà đôi khi không phóng đại sẽ không thấy rõ

  • Phóng đại 10X
  • Đường kính 30mm
  • Kích cỡ d: 60 x 51 mm
  • Trọng lượng  35 gr.

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping