Peak 2026 8x, 15x, 20x

Zoom
Peak
Kính dùng kiểm tra film âm bản, film X quang, phóng đại 8x, 15x, 20x
Sắp hết hàng ...!

Là kính chuyên dụng trong phim ảnh gồm 2 nhóm, 3 thành phần lens bao phủ khung phim 35mm.
Không chỉ phù hợp cho phim nhựa mà còn có thể dùng cho phim loại nhỏ X quang. Thước đo dài 30mm có phân cách chia 1mm. Dùng cho những nhà tái bản phim, các phim có độ sắc nét thấp
Cùng loại với 2018 có thể dùng hộp đèn 2046
8X - Trường nhìn 24 x 36mm
15X - Trường nhìn 19mm
20X - Trường nhìn 11mm 

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping