Peak 2049 (Scale) 10x

Để tạo độ rõ cho hình kính được trang bị với với kính lọc khẩu độ có màu xanh. Cho kính này có thể chọn 1 trong 15 lọai thước đo có màu đen hoặc 1 trong 14 loại thước đo màu trắng 
Phóng đại  10 x 
Chỉnh rỏ mờ 
Trường nhìn (field of view) 34 mm 
Thước đo 30 mm 
Mức chia của thước 0,1 mm 
Lọai kính Achromatic 
Kích cỡ 52 x 46 mm 
Trọng lượng 80 gr. 
Bao gồm kính lọc khẩu độ mắt màu xanh, 

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping