Peak 2016L (Scale) 15x

Zoom
Peak
Kính phóng đại 15x, có thước và đèn chiếu sáng
Hàng hiện không có sẵn, cần phải đặt hàng.

Có các tính năng của kính 2016 cộng thêm cán đèn.

No 2016  L
Phóng đại 15 x
Trường nhìn 20 mm
Khẩu độ  13 mm
Kích cỡ d:43 x 65 x 184 mm
Trọng lượng  72 gr

No 2016 L
Phóng đại 15 x
Trường nhìn 20 mm
Khẩu độ  13 mm
Chiều dài thước: 14 mm 
Mức chia: 0.1 mm 
Kích cỡ d:43 x 65 x 184 mm
Trọng lượng  72 gr 

Chúng tôi rất vui khi có thể thông báo cho bạn về sự thay đổi giá của sản phẩm này, đặc biệt khi giá bán đúng theo giá bạn muốn mua.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

  • Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này. Please enter a valid e-mail address

  • Mã xác nhận

    Phải nhập thông tin vào ô cần thiết này.

Viết bài đánh giá sản phẩm

Bạn phải đăng nhập để viết bài đánh giá.
Hiện chưa có bài đánh giá nào
Design products for your sweet home* incl. VAT, plus shipping