Bagio Bella Shop | Kính lúp PEAK | purchase online
Kính lúp PEAK

Nên dùng kính nào cho công việc gì ?

Kính phóng đại, thường gọi là kính lúp là là lọai kính tròng đơn , tròng kép hoặc nhiều lớp kính từ nhiều lọai kính khác nhau ghép lại. Kính phóng đại được đưa vào giữa mắt và vật cần xem, phóng đại hình của vật cần xem và người xem có thể thấy các chi tiết mà mắt thường không nhận ra được. 
Kính phóng đại, kính lúp có nhiều cấp độ phóng đại được sản xuất cho các mục tiêu khác nhau. Chúng ta có thể dùng nhiều lọai kính lúp có độ phóng đại khác nhau để xem cùng một vật thể. Tuy nhiên kính có độ phóng đại cao sẽ có trường nhìn hẹp hơn, cũng như khỏang cách làm việc sẽ ngắn hơn (khỏang cách giữa vật cần xem và kính phóng đại) 
Kính lúp có độ phóng đại từ 2 đến 3 lần thường là kính có tròng đơn (một lớp, kính lồi), giá thành rẻ. Kính có độ phóng đại cao thường là kính nhiều lớp từ 2-5 lớp bao gồm kính lồi, kính lõm, và làm từ nhiều lọai thủy tinh có thành phần khác nhau với mục đích hiệu chỉnh quang  sai sẽ có giá thành cao hơn. 
Để đọc các tài liệu có chữ quá nhỏ, kính lúp có độ phóng đại từ 2 – 3 lần, với trường nhìn rộng là thích hợp nhất. 
Kính có độ phóng đại từ 5 đến 7 lần là các lọai xài thường trong công việc hàng ngày. 
Lọai có độ phóng đại từ 10 đến 15 lần là lọai dùng kiểm tra chất lượng, quan sát các chi tiết rất nhỏ. Nếu bạn dùng kính có độ phóng đại 10 lần để đọc báo, vì trường nhìn hẹp bạn sẽ phải di động kính từ mẫu tự này qua mẫu tự kia để có thể đọc được. Vì vậy, bạn phải chọn đúng kính cho công việc cần thiết, kính mắc tiền không có nghĩa là đem ứng dụng chung chung đại trà được. "Sẽ không có loại kính nào dùng phù hợp cho mọi công việc, nhưng chắc chắn cho mỗi công việc sẽ có một loại kính phù hợp "  Đây là điều cơ bản trong việc chọn kính.

* incl. VAT, plus shipping