Peak 1983 (Scale) 10x

PRODUCT 2 OF 14

Dòng kính 1983 có tròng kính chính xác, tiêu sắc  (4 thành phần, 2 nhóm), thước đo và vòng xoay fucus với độ phóng đại 10X. Sự mâu thuẫn giữa độ phóng đại cao, trường nhìn rộng đã được loại trừ đối với sản phẩm này, điều khiến sản phẩm thích hợp tốt cho các công việc kiểm tra chất lượng.
Phóng đại 10 x 
Chỉnh rõ mờ 
Thị trường (Field of view) 32 mm 
Khẩu độ 20mm
Thước đo 30 mm 
Mức chia 0,1 mm 
Lọai kính achromatic (không màu) 
Kích cỡ 46 x 44 mm
Trọng lượng 74 gr 
Bao gồm kính và thước cơ bản

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

  • Specify a value for this required field.

  • Specify a value for this required field. Please enter a valid e-mail address

  • Verification code

    Specify a value for this required field.

Write Product Review

You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
* incl. VAT, plus shipping