Bagio Bella Shop | Klein & More | purchase online

Klein & More

Design is more, tiêu chí của Klein & more từ hơn 20 năm nay bắt đầu với Jan Teunen, giới thiệu cho khách hàng thế giới đa dạng của sản phẩm quanh ta. Vào thời khởi đầu, chúng tôi cảm nhận những giá trị vĩnh cửu và cho đến nay, đó vẫn là mục tiêu để phát triển của công ty 
 
Đồng hồ, tay nắm cửa của Max bill, đèn và bình hoa của Michele De Lucchis, máy radio Tivoli của Henry Kloss và tất cả các sản phẩm design khác. Các sản phẩm này tạo thành truyền thống, là điểm tựa của các trào lưu văn hóa, được phối hợp hài hòa giữa kỹ thuật vả cảm tính, hàm chứa các chỉ tiêu chất lượng với nét đẹp thực thụ và độc đáo. Sản phẩm được sản xuất riêng biệt và kỹ lưỡng bảo đảm được sự bền bỉ và vững chãi; thể hiện đúng giá trị vả chỉ tiêu vĩnh cửu của sản phẩm trong giai đoạn đi tìm lại nguồn gốc văn hóa đích thực và tạo ra chỉ tiêu chất lượng trên bình diện quốc tế. 
Chúng tôi đang tìm kiếm, trong sự đa dạng văn hóa, những gì tốt đẹp nhất. Khi không thể tìm thấy được, chúng tôi sẽ tạo ra từ những tư duy sáng tạo. Bạn không tìm thấy thứ bạn cần tại đây, chúng tôi sẽ tìm cho bạn hoặc ít nhất đang trên đường hoàn thành.   

 
* incl. VAT, plus shipping