iF product design award

Giải iF Design award kể từ khi thành lập vào năm 1953 đã trở thành một thương hiệu có tiếng, vững chãi, khi chúng ta nói về một sản phẩm có dịch vụ sắp xếp, cấu trúc, bố cục tuyệt hảo. 
Một công ty hay một văn phòng thiết kế thường dùng nhãn hiệu iF để biểu hiện chất lượng của  sản phẩm, hoặc dịch vụ của họ - đối với người tiêu dùng có khuynh hướng yêu thích các sản phẩm design, thì nhãn hiệu iF là la bàn cho việc định hướng trên thị trường! Nhãn hiệu iF là chứng minh cho sự đột phá mới mẻ, là sự can đảm dám cạnh tranh trong mọi tình huống. 
Có 6 cuộc thi thiết kế độc lập tạo thành cơ bản của iF: 
- iF product design award 
- iF communication design award 
- iF design ward China 
- iF material award 
- iF brand award 
- if concept award 
Xem them tại: http://www.ifdesign.de   

 
* incl. VAT, plus shipping