Bagio Bella Shop | Peak 1998 (Scale) 7x | purchase online

Peak 1998 (Scale) 7x

PRODUCT 1 OF 1
Zoom
Peak
thuộc dòng kính 1975, có đèn chiếu sáng, phóng đại 7x
This item is not in stock and must be reordered.

Là kính 1975 có gắn cán đèn chiếu sáng
Kính có thước đo sở hữu lọai tròng tiêu sắc ( 3 thành phần, 2 nhóm )  và thước đo với mức chia chính xác. Kính có vòng dùng chỉnh focus và có độ phóng đại đến 7x kèm đèn chiếu sáng
Vì mọi quang sai đã được lọai trừ, bạn có thể xem vật xét nghiệm một cách dễ dàng.
Phóng đại 7x 
Chỉnh rỏ mờ, 
Thị trường (Field of view) 24 mm 
Khẩu độ (Effective Aperture) 18mm
Thước đo 20 mm 
Mức chia 0,1 mm 
Optic  achromatic 
Kích cỡ 36 x 62 mm 
Trọng lượng: 56 gr. 

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

  • Specify a value for this required field.

  • Specify a value for this required field. Please enter a valid e-mail address

  • Verification code

    Specify a value for this required field.

Write Product Review

You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
* incl. VAT, plus shipping