Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Kính lúp

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Là kính lúp quang học dùng thấu kính khử tán hình (Anastigmatic lens) dùng đặc trưng cho loại phim nhựa 32mm. Loại kính này được áp dụng trong ngành phim, ảnh. Có 2 loại 4X và 7X với loại thước đo cơ bản.

 2. Kính đạng cây viết, có thước đo, phóng đại 50x
 3. Kính đạng cây viết, có thước đo, phóng đại 25x
 4. Kính lúp xếp Belomo , 10x
 5. Kính lúc Belomo 15x triplet
 6. Kính lúp xếp Belomo , 20x
 7. Kính hiển vi với các loại có độ phóng đại 40x, 60x, 100x, 150x, 200x, 300x
 8. Kính 2037, phóng đại 30x , có thước đo
 9. Kính dạng cây viết bỏ túi với các độ phóng đại 25x, 50x, 75x, 100x , có thước đo
 10. Kính phóng đại 30x, có đèn và thước đo

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5