Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Kính có đèn

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 1. Là dòng kính 1975 có gắn cán đèn chiếu sáng
  Kính có thước đo sở hữu lọai tròng tiêu sắc ( 3 thành phần, 2 nhóm )  và thước đo với mức chia chính xác. Kính có vòng dùng chỉnh focus và có độ phóng đại đến 7x kèm đèn chiếu sáng

 2. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 3. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 4. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 5. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 6. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 7. Kính hiển vi với các loại có độ phóng đại 40x, 60x, 100x, 150x, 200x, 300x
 8. Kính phóng đại 30x, có đèn và thước đo
 9. Là dòng kính 1996 phóng đại 30x, có đèn chiếu sáng
 10. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2