Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Kính có thước

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Kính lúp mini Comparater là lọai kính gọn, chính xác bao gồm tròng kính và thước đo., tương tự như các lọai kính 7x và 10x khác được ưa chuộng.
  So sánh với các lọai kính thường khác , kính mini nhỏ hơn, dễ mang theo và giá cả dễ chịu hơn!

 2. Kính hiển vi với các loại có độ phóng đại 40x, 60x, 100x, 150x, 200x, 300x
 3. Kính đạng cây viết, có thước đo, phóng đại 25x
 4. Kính đạng cây viết, có thước đo, phóng đại 50x
 5. Kính dạng cây viết bỏ túi với các độ phóng đại 25x, 50x, 75x, 100x , có thước đo
 6. Kính hiển vi với các độ phóng đại 25x, 50x, 75x, 100x
 7. Kính hiển vi với các độ phóng đại 25x, 50x, 75x, 100x
 8. Kính hiển vi với các độ phóng đại 25x, 50x, 75x, 100x
 9. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x
 10. Kính hiển vi Peak với các độ phóng đại: 20x , 40x, 60x , 100x, 150x , 200x , 300x

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3