Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Peak 10-12x

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2
 1. Để tạo độ rõ cho hình kính được trang bị với với kính lọc khẩu độ có màu xanh. Cho kính này có thể chọn 1 trong 15 lọai thước đo có màu đen hoặc 1 trong 14 loại thước đo màu trắng 

 2. Kính phóng đại 10x , kèm theo 5 loại thước đo
 3. Kính phóng đại 10x
 4. Zoom loupe từ 10 - 20x
 5. Kính áp màn hình, phóng đại 10x
 6. Kính lúp phóng đại 10x, có đèn
 7. Kính lúp đơn giản phóng đại 10x
 8. Kính phóng đại 10x , có thước và đèn chiếu sáng
 9. Kính lúp ABC là giải pháp thông minh bằng cách phối hợp 3 tròng lại để chúng ta có lọai kính có 7 cấp độ phóng đại từ 3X đến 18X

 10. Dòng kính 1983 có tròng kính chính xác, tiêu sắc (4 thành phần, 2 nhóm), thước đo và vòng xoay fucus với độ phóng đại 10X. Sự mâu thuẫn giữa độ phóng đại cao, trường nhìn rộng đã được loại trừ đối với sản phẩm này, điều khiến sản phẩm thích hợp tốt cho các công việc kiểm tra chất lượng.

Sắp xếp tăng dần
Trang:
 1. 1
 2. 2