Welcome to Bagio Bella, Mùi Vị Shop

0

Cart

0 items - 0

Không có sản phẩm nào

Kính tiêu sắc

Sắp xếp tăng dần
 1. Kính lúp mini Comparater là lọai kính gọn, chính xác bao gồm tròng kính và thước đo., tương tự như các lọai kính 7x và 10x khác được ưa chuộng.
  So sánh với các lọai kính thường khác , kính mini nhỏ hơn, dễ mang theo và giá cả dễ chịu hơn!

 2. Là dòng kính 1975 có gắn cán đèn chiếu sáng
  Kính có thước đo sở hữu lọai tròng tiêu sắc ( 3 thành phần, 2 nhóm )  và thước đo với mức chia chính xác. Kính có vòng dùng chỉnh focus và có độ phóng đại đến 7x kèm đèn chiếu sáng

 3. Zoom loupe từ 10 - 20x
 4. Kính phóng đại 15x , loại đơn giản
 5. Kính tiêu sắc, phóng đại 15x
 6. Kính lúp xếp Belomo , 20x
 7. Kính lúc Belomo 15x triplet
 8. Kính lúp xếp Belomo , 10x

Sắp xếp tăng dần